Bergen Group Services AS utøver den operative virksomheten i det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA.

Bergen Group Services AS er en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim og Forsvar.

Selskapet bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder.