28 februar 2018

Rapport for 4. kvartal 2017

Bergen Group ASA hadde i 4. kvartal 2017 en omsetning på NOK 63 millioner og en netto positiv kontantstrøm på NOK 4 millioner. Ordrereserven er i løpet av kvartalet økt med NOK 15 millioner kroner til NOK 152 millioner.

Driftsresultatet (EBITDA) er negativt med NOK 9 millioner.

Underskuddet i kvartalet er i hovedsak relatert til en lavere aktivitet inn mot Forsvaret enn forventet, samt et fortsatt konkurransepreget marked på prefabrikasjon. Kvartalet inkludere også kostnader knyttet til den vekst- og oppkjøpsfasen som konsernet er inne i.

Konsernsjef Torgeir Nærø oppsummerer 4. kvartal som utfordrende, men på ingen måte urovekkende.

-Vi har klart å styrke ordreboken i et konkurransepreget marked. Vi er også fornøyde med at vi har gjort investeringer i strategiske prosesser og organisatoriske tiltak som fremover vil bidra til å gjøre konsernet både mere lønnsomt og mere robust, sier Nærø og viser blant annet til de oppkjøpene som denne uken har blitt offentliggjort.

-Vi styrker vår posisjon mot akvakultursektoren ved å overta en ledende produsent av integrerte fôringsflåter, inkludert tørrdokk for akvakultur og maritim industri. Samtidig tilfører dette anlegget oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.

I tillegg har konsernet gjort avtale om kjøp av bergensbaserte Vitek AS som har opparbeidet seg en ettertraktet spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon, rørfornying og avfallshåndtering.

-Kjøpet av Vitek bidrar til å forsterke og diversifisere vår operasjonelle aktivitet ytterligere, både markedsmessig og geografisk. Vi får ombord et godt etablert og lønnsomt selskap som er markedsleder innen det som for oss er nye markedsområder og som åpner opp for synergier inn mot eksisterende drift, sier Nærø.

Konsernsjefen opplever deler av 4. kvartalstallene som preget av en investering i å tilpasse konsernet til en fremtidsrettet markedsposisjon.

 Vi har nå et dedikert fokus på å sikre at kostnadene ved de organisatoriske tiltakene som ble iverksatt i slutten av 2017 og ved inngangen til 2018, snarest mulig gir en positiv effekt på eksisterende drift. Vi opprettholder og forsterker vår kjernekompetanse og godt etablerte posisjon i forhold til å være en ledende leverandør av maritim service og avansert tilkomstteknikk. Samtidig har vi nå ferdigstilt nødvendige grep som gjør det mulig å ha en lønnsom prefabrikasjon innenfor de markedsområder vi opplever som levedyktige også i fremtiden, og som i større grad kan integreres i øvrig virksomhet, sier Nærø.

Rapporten for 4. kvartal 2017 kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:  
Konsernsjef Torgeir Nærø, tlf. 922 00 778 
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561