13 april 2018

Terminering av aksjekjøpsavtale med VITEK AS

Partene har i prosessen ikke oppnådd den nødvendige enighet på punkter som anses nødvendige for å sluttføre en tilfredsstillende transaksjon for begge parter.

(Bergen, 13.04 2018): Det vises til børsmelding sendt 28. februar 2018 der det ble informert om at det var inngått aksjekjøpsavtale mellom Bergen Group ASA (kjøper) og Tertnes Holding AS (selger) om kjøp av selskapet Vitek AS og det heleide datterselskapet Vitek Miljø AS.

Partene har i prosessen ikke oppnådd den nødvendige enighet på punkter som anses nødvendige for å sluttføre en tilfredsstillende transaksjon for begge parter, og det er derfor gjort beslutning om å terminere avtalen.   

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA beklager at partene ikke klarte målsettingen om en transaksjon.

-Bergen Group har lært VITEK å kjenne som et selskap med sterkt fotfeste i et fremtidsrettet marked med stort vekstpotensiale. Vi ser fortsatt synergieffekter som det kan være aktuelt å samarbeide om, uavhengig av eierskap, sier Nærø.

Bergen Group ASA er et Vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar og Tilkomssteknikk. Konsernet har vedtatt en dedikert vekststrategi som omfatter både organiske og strukturelle tiltak. For tiden er konsernet i ferd med å ekspandere sin virksomhet innen havbruk. I forbindelse med dette kunngjorde konsernet nylig en inngått avtale om å kjøpe den integrerte fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten til Backe Bergen AS på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen. For ytterligere informasjon: www.newsweb.no og www.bergengroup.no

Kontaktinformasjon: Konsernsjef Torgeir Nærø, tlf. 47 922 00 778