29 mai 2018

Bergen Group AAK tildelt rammeavtale på norsk sokkel

Bergen Group AAK er tildelt en 5-årig rammeavtale med en internasjonal operatør på norsk sokkel. Rammeavtalen har en estimert samlet verdi på ca. NOK 40-60 millioner.

Rammeavtalen gjelder ulike former for mekaniske oppdrag på offshore-installasjoner der det stilles krav til komplekse tilkomsttjenester.  I tillegg inkluderer rammeavtalen også muligheten for levering av relevante prefabrikasjoner.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA vurderer rammetalen som en positiv bekreftelse på at Bergen Group AAK opprettholder sin konkurransekraft inn mot offshoremarkedet.

- Bergen Group AAK har en lang erfaring med å utføre ulike typer service- og vedlikeholds-operasjoner under svært utfordrende forhold både i høyden og på installasjoner med krevende tilgang.  Vi har i løpet av våren registrert en økende etterspørsel etter tilkomsttekniske tjenester både i offshore- og i onshore-markedet.  Den økte etterspørselen kombinert med nye langsiktige rammeavtaler gir grunnlag for vekst og en utvidelse av arbeidsstokken, oppsummerer Nærø.

Bergen Group AAK er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA.  Selskapet er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider med krevende tilkomst og arbeid i høyden. Bergen Group AAK har i dag en oppdragsmengde som blant annet inkluderer arbeid på ulike olje- og gassinstallasjoner, vindparker, vei- broanlegg og annen infrastruktur. Selskapet har rundt 60 ansatte. Hovedkontoret er plassert på Straume på Sotra. 

Kontaktpersoner: 
Torgeir Nærø, konsernsjef i Bergen Group ASA, telefon +47 922 00 778  
Gisle Rune Drivenes, leder for prosjektavdelingen i Bergen Group AAK, telefon +47 905 57 164