4 juni 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Bergen Group ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling mandag 25. juni 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg.

Innkalling til generalforsamlingen kan lastes ned her.  

Valg- og godtgjørelseskomiteen sine innstillinger ble børsmeldt 15. juni 2018, og kan lastes ned her.

Vedlagte innkalling blir også distribuert per post til Bergen Groups registrerte aksjonærer pr dato. Innkallingen, samt årsmelding for 2017 er gjort tilgjengelig på selskapets webside; IR-seksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Risnes 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt 
+47 480 48 561