25 juni 2018

Bergen Group ASA - ordinær generalforsamling avholdt

Bergen Group ASA sin ordinære generalforsamling 25. juni 2018 vedtok enstemmig alle innstillinger fra styret.

Bergen Group ASA sin ordinære generalforsamling ble avholdt mandag 25. juni 2018 i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229 i Bergen. Totalt 63,41 % av aksjekapitalen var representert.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017. Alle øvrige forslag ble også enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i tråd med styrets innstillinger og innstillingen fra valgkomiteen. Styret i Bergen Group ASA består dermed av totalt 4 aksjonærvalgte og 2 ansattevalgte representanter. De aksjonærvalgte styremedlemmene er:

  • Hans Petter Eikeland, styreleder (ikke på valg)
  • Espen Selvikvåg Berge (ikke på valg)
  • Tove Ormevik (gjenvalgt for 2 år).
  • Bente Stangeland (gjenvalgt for 2 år)

Magnus Stangeland ble videre gjenvalgt som vararepresentant for de aksjonærvalgte styrerepresentantene for en periode på ett år. De to ansattevalgte styremedlemmene Kristoffer Hope og Jorunn Ingebrigtsen sin valgperiode går ut 2. halvår 2018.  

Signert protokoll fra generalforsamlingen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Kontaktperson:  
Øyvind Risnes, konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt, tlf. +47 480 48 561