21 november 2018

Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA

Styret i Bergen Group ASA foreslår for selskapets ekstraordinære generalforsamling at selskapet endrer navn til Endúr ASA når transaksjonen er gjennomført med Endúr Holding AS medio 1. kvartal 2019.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes den 21. desember 2018.

-Sammenslåingen representerer en viktig strategisk milepæl for de involverte selskapene. Samtidig er dette starten på en ny og spennende fase for det sammenslåtte selskapet der vi får en styrket operasjonell aktivitet fordelt på et større geografisk marked. Et navneskifte vurderes således som en positiv forsterking, sier konsernsjef Nils Hoff i Bergen Group ASA.

Endúr er et gammelnorsk ord som avstammer fra ordet «endurnýja» som betyr å fornye, men Endúr er også et ord med flere betydninger – satt foran energi betyr det «varig energi». Dagens eiere bak Endúr Holding AS har i løpet av kort tid etablert Endúr-navnet som en viktig leverandør innenfor olje- og gassmarkedet.

-Endúr vil også kunne sees på som en forkortelse av det engelske ordet endurance som betyr utholdenhet. Dette er en egenskap begge selskapene tar med seg inn i sammenslåingen, og som vi skal bygge videre på når vi fortsetter våre ambisjoner om ytterligere vekst, sier Hoff.

Det kommende navneskiftet fra Bergen Group ASA til Endúr ASA vil også medføre navnejusteringer i konsernets datterselskaper.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar, Tilkomssteknikk og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen nærmere 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no  

Endúr Fabricom er et veletablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger og med en solid erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore. Etter at selskapet fikk nye eiere i februar i år har ordremengde økt vesentlig, og selskapet er i ferd med å få operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen. Endúr Fabricom engasjerer i dag ca. 200 personer, inklusive innleide. For ytterligere informasjon: www.endur-fabricom.no

Kontaktinformasjon: 
Nils Hoff, CEO i Bergen Group ASA (Endúr ASA fra medio 1. kvartal 2019), telefon 930 92 346