Visjon

"Quality through Service and Innovation"

Bergen Group har klare ambisjoner for videre vekst og utvikling i forhold til målsettingen om å være et ledende maritimt industrikonsern med hovedfokus på de tre ulike forretningsområdene Maritim, Forsvar og Energi & Industri.   

Vårt strategiske mål er forankret i selskapets visjon: Quality Through Service and Innovation (kvalitet gjennom service og innovasjon). Visjonen oppsummerer både hvordan vi som selskap skal fungere - samt hvordan vi som selskap ønsker å bli oppfattet av våre kunder og av det samfunnet vi opererer i.

Denne krevende visjonen påvirker både små og store oppgaver innenfor Bergen Group. Visjonen genererer positive utfordringer for alle våre ansatte uavhengig av stilling og arbeidsoppgaven. Vi skal levere kvalitet i alt vi gjør - og kvaliteten vil være preget av den mest konkurransedyktige service i alle ledd. Våre produkter og våre tjenester er også preget av et målrettet ønske om å stadig søke innovative løsninger til beste for våre kunder.

Vår visjon viser at vi først og fremst har som mål å øke vår kapasitet og konkurransekraft gjennom et sterkt fokus på innovativ bruk av kunnskap. Visjonen gjenspeiler også vår dedikerte fokus på kvalitet i alle ledd. Bergen Group har som mål å kontinuerlig styrke vår internasjonale konkurransekraft gjennom å levere kvalitet basert på service og innovasjon.