Bergen Group Services

Bergen Group Services bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder:

Energi & Industri
Maritim
Forsvar

Plate/rør og strukturer

Samordning av sveisetjeneste, maskinering og industriell produksjonsaktivitet vil ligge under en og samme produksjonsledelse ved avdeling Straume. Dette vil kvalitetssikre våre leveranser i enda høyere grad til kunder innenfor dette fagområdet. Selskapet har lang erfaring med produksjon, vedlikehold og oppgraderinger av konstruksjoner til olje og gass, skip og landbasert industri.

Produktområdet inkluderer tjenester som:

 • Design
 • Engineering
 • Maskinering
  • Valsing
  • Sveising, sertifisert
  • Dreiing
  • Knekking
  • Boring
  • Planering
  • Fresing
 • Sammenstilling
 • Installasjon

Selskapet ønsker å bygge videre på denne kompetansen og ha fokus både på nye og eksisterende kunders behov.

Skipsteknisk service

Skipsvedlikeholdsaktivitetene drives ut ifra avdeling Skjøndal. Disse tjenestene utførers i stor grad også ute hos kunden. Skipsteknisk service er en totalleverandør av skipsvedlikehold og service med kompetanse innen skrog, sveising, struktur, rør, elektro, automasjon, hydraulikk og motor.

Ved større vedlikeholdsoppdrag som går over en lengre periode vil vi ha personell fast stasjonert hos kunden, slik Bergen Group Services har hos Forsvaret. Disse aktivitetene har og en felles ledelse.

Serviceområdet vil fortsette å styrke sin posisjon som MTU og MAN servicesenter.