Kontaktinformasjon Bergen Group Services AS

Telefon: 55 54 24 00
Fax: 55 54 24 01
E-mail: services@bergengroup.no

Faktura-adresse:  shared@bergengroup.no

Administrasjonskontor:
Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg

Post- og besøksadresse hovedkontor:
Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg

Besøksadresse driftsanlegg:
Avd. Straume: Smålonane 5, 5353 Straume
Avd. Skjøndal: Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg

 

Kontaktpersoner i Bergen Group Services AS:

Jonny Arefjord – daglig leder
jonny.arefjord@bergengroup.no
Mobil: 922 86 572

Frode Johansson - Bid Manager   
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 970 80 766

Rune Torgersen - HSEQ Manager 
rune.torgersen@bergengroup.no
Mobil: 907 32 649

Ove Henning Simlenes - Produksjonssjef
ove.henning.simlenes@bergengroup.no
Mobil: 951 50 474

Siegfred H.H. Olsen – HR-sjef
SHHO@bergengroup.no
Mobil: 91007592