Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Selskapet sine hovedaktiviteter er knyttet til områdene Energi & Industri, Maritim Service og Forsvar. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Automasjonstekniker

Vår fagavdeling for motorvedlikehold er i vekst og vi trenger en selvstendig og godt erfaren Automasjons tekniker som har bred erfaring i fra flere motormerker. Moderne fartøy har store mengder avansert maskineri og utstyr plassert om bord. Avdelingen har også eget avansert testsenter for dieselmaskineri. I tillegg til dagens verksteder og slipp, har selskapet utvidet med nye verkstedsfasiliteter, tørrdokk og adgang til kaianlegg i Damsgårdsveien 229.

Avdelingen utfører service, vedlikehold, feilsøking og reparasjonsarbeid på de fleste motormerker, men hovedsakelig på de motormerker vi er forhandler for, MTU og Volvo motorer, samt MJP (vannjetsystemer)

Det er derfor nødvendig med solide kunnskaper og flere år praktisk erfaring med arbeid innenfor skipsautomasjon og skipselektronikk/styringssystemer, herunder feilsøking. Arbeidssted er ved avdeling maritim, Damsgårdsveien 119. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Vi ønsker en godt motivert fagarbeider med følgende kompetanse/utdannelse:

 • Fagarbeider helst Automasjons tekniker, med erfaring innenfor MTU/Volvo motorer.
 • Elektriker gruppe L eller Skipselektriker som har arbeidet som Automasjons tekniker i mange år, er også aktuell.

Arbeidsoppgavene vil være i hovedsak være:

 • Service reparasjon og vedlikehold på skipsanlegg
 • Service og reparasjon av elektrisk anlegg på motorer som overhales ved verkstedet
 • Tilrettelegging for kjøring av dieselmotorer i testsenteret
 • Rapportskriving / dokumentasjon
 • Utføre generelt vedlikehold og reparasjon innen det motortekniske område tilknyttet avdelingens fagfelt
 • Delta i generelt skipsteknisk vedlikehold ved avdelingen ved behov

 Du bør ha:

 • Fagbrev som Automasjons tekniker eller fagbrev som elektriker gruppe L, eventuelt skipselektriker som har flere års erfaring innenfor skipsautomasjon skipselektronikk /styringssystemer

For stillingen legger vi vekt på:

 • Evne og vilje til å utføre oppgaver på en ryddig og systematisk måte.

 • Lang erfaring, gode holdninger og god arbeidsmoral, samt pliktoppfyllende.

 • Godt initiativ og samarbeidsevne, kunne arbeide både selvstendig og som en del av et team

 • Vilje til å respektere og tilegne seg regler og kunnskaper om vårt HMS

 • Vårt arbeidsmiljø skal være preget av engasjerte og motiverte medarbeidere som alle er opptatt av å være en del av laget

Vi tilbyr

 • Interessante, varierte og tverrfaglige arbeidsoppgaver

 • Et profesjonelt og positivt arbeidsmiljø

 • Godt kollegialt samhold, både faglig og sosialt

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

For informasjon kontakt: personalsjef Siegfred H.H. Olsen(910 07 592) eller avdelingsleder Jonny Arefjord (922 86 572).

Søknadafrist: Send en kortfattet søknad, innen 31.08.17. på mail til: rekruttering@bergengroup.no