Bergen Group ASA

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar,Tilkomstteknikk og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder.

Den operasjonelle aktiviteten utøves i all hovedsak i de tre heleide datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS (tidligere AAK Energy Services AS) og Bergen Group Sjøsterk. Konsernet har per juni 2018 nærmere 200 ansatte.